YEREL BASIN VE ÖNEMİ …

yerel-basin-ve-onemi-

Milli Mücadele sırasında yerel basın, tam bir haberleşme görevi görmüş, cephe ve cephe gerisinin kademesinde yer alarak Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanmasında önemli bir rol üstlenmiştir.
13 Mayıs 2019 Pazartesi 21:13

 Milli Mücadele yıllarında önemli bir görev üstlenen yerel basını Atatürk,

“fazilet adaları” olarak adlandırmıştır. “Fazilet adaları”, Islahat Fermanı’nın,

yönetim anlayışını merkeziyetçilikten uzaklaştırarak daha katılımcı kılma

arayışlarıyla filizlenmiştir. Osmanlı’da eyalet yerine vilayet sistemine geçilmesi

ve her vilayette bir matbaa kurulması resmi nitelikteki vilayet gazetelerininçıkmasına da önayaklık etmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın önemli bir payandası

olan yerel basın, mücadelenin heyecanını, ruhunu ve direncini güçlü kılmıştır.

Milli Mücadele sırasında yerel basın, tam bir haberleşme görevi görmüş, cephe

ve cephe gerisinin kademesinde yer alarak Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla

sonuçlanmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

Türkiye’nin dört bir yanında yayınlanan küçük ölçekli gazeteler, televizyon

ve radyo kanalları yerel sorunları, ulusal gündeme taşıyarak ve sorunların çözümü

konusunda merkezi iktidarların üzerinde baskı gücü oluşturma niteliği kazanmaya

başlamıştır. Bu çeşitliliğe bir de yerel internet siteleri de eklenince durum daha

da net bir tablo ortaya çıkarmaya başlamıştır. Demokrasi ve katılımcılık açısından,

özellikle yasaların yetersiz kaldığı durumlarda, bu açığı kapatacak en önemli

güç yerel basındır. Türkiye gibi demokratik yaşam tartışmalarının çok yoğun

yaşandığı ülkelerde bu gerçek daha da belirginleşmektedir.

Yerel basının bir diğer önemli kamusal sorumluluğu da, “eğitsel” işlevidir.

Genç Cumhuriyet’in ilk yıllarında çok değişik araçlarla sağlanmaya çalışılan

bu işlev, bugünün koşullarında yerel basına da böyle bir görev yüklemektedir. Özellikle “yurttaş” bilincinin geliştirilmesinde, toplumun estetik duygularının

olgunlaşmasında, toplumun çağdaş değerlere yakınlaşmasında yerel basının

vazgeçilemez sorumlulukları vardır.

Yerel Basın ;

Yerel kamuoyuna yönelik hareket alanı içindeki iletişim araçları bir bütün olarak yerel basın olarak adlandırılır. Yerel basın, belirli bir yöre halkına ulaşmak, o yörenin yerel sorunlarını gündeme getirmek için yayınlanır.

Yerel basın belirli bir bölgesel sınırı yayıncılık açısından hedef alır. Yerel basın ülkenin çeşitli yörelerinde il ilçe ve beldelerde günlü haftalık ya da daha fazla aralıklarla yayımlanan, yayımlandıkları bölgeden haberler veren o bölgenin ve yöre halkının sorunlarını dile getiren, çözüm üreten ve yöre halkının bilgilenmesinde ve bilinçlenmesinde rol oynayan, yerel yönetimlerle ilgili haberler ağırlıklı olarak işleyen, yazılı basın organlarıdır.

Yerel basının önemi ;

• Yayımlandığı bölgenin sorunlarını gündeme getirerek yöneticilere aktarılmasına aracı olur.

• Bölgeye ait yerel kültürün zenginleşmesine ve korunmasına katkı sağlar.

• Yerel yönetimlerin toplumla sağlıklı ilişkiler kurmasında aracı olur.

• O bölgede yaşayanlara bölgede olanları aktarır.

• Yerel ekonomiyi, yerel firmaların tanıtımını yaparak, reklamlarını yayınlayarak destek verir.

• O bölgedeki sosyal ilişkilerin gelişmesini sağlayarak toplumsallaşmaya katkı yapar.

• Yerel problemlerin merkezi yönetime ulaşmasını sağlar.

• Yerel siyasetin yapılmasını sağlar.

• Toplumda yaşadıkları bölgeye sahip çıkma bilincini kazandırır.

Türkiye’de basın sektöründe çifte standart yaşanmaktadır.Yerel basın kuruluşlarının yönetim kadrosundaki pek çok kimsenin deyişiyle, “ulusal olarak adlandırılan  boyalı basına sonsuz teşvik ve kredi sağlanırken, yerel basın göz ardı edilmekte, seçimden seçime hatırlanmaktadır”. Ekonomik yönden oldukça kısıtlı imkanlar dahilinde hayatta kalma mücadelesi veren pek çok yerel basın ve yayın kuruluşlarında, ihtiyaçtan kat kat az sayıda eleman istihdam edilebilmektedir.

Gerçekte, demokrasinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi açısından henüz tekelleşme ağına düşmemiş özgür, tarafsız, yerel basının tarafsızlığını koruyabilmesi için uygun ortamların sağlanması gerekmektedir. Bu ortam, gerek teknolojik alt yapı, gerek donanım, gerekse yerel basın mensuplarının iyi ücretlerle çalıştırılabilmesi ve bu sayede etik açısından, bağımsızlık açısından sağlanacak rahat ve gelişmiş bir ortam olmalıdır.

 

Türkiye’de hem basının sorunlarının, hem de demokrasideki tıkanıklıkların yerel medyanın güçlendirilmesiyle aşılacağı inancındayız.

 

Saygılarımızla …

 

Manas Haber Ailesi

Haberin etiketleri:

YEREL, HABER


Haber okunma sayısı: 208

Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


ÜLKE GÜNDEMİ

MİNE GÜLER : …Yer yer saçmalı bulutlu

Memleketin havası yer yer buhranlı, yer yer saçmalı bulutlu…

ELNUR PAŞA : Cumhurbaşkanı

Allah sana rahmet eylesin Elçibey’im!

AHMET ŞAFAK : Ülkücülük!

Ülkü Ocakları, okuldur.

ORHAN KARATAŞ : İhanet nerede, CHP orada

CHP, bütün terör örgütleri için can simididir. Sözleriyle, tavırlarıyla, yaptıklarıyla terör örgütlerini,

YILDIRAY ÇİÇEK : Kalemine PKK kayyumu atanmış Yılmaz Özdil!

2014 yılından bugüne PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile iş birliği yapan CHP değil mi? 31 Mart ve 23 Haziran

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL