bakırköy escort

avcılar escort

ataköy escort

escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort alanya antalya escort bayan eskisehir escort mersin escort porno izle canlı casino makrobet kacak bahis

24 Ocak 2021 Pazar

BAHÇELİ : Türk Adı, Devletle Eşanlamlı Kullanılmıştı.

bahceli--turk-adi-devletle-esanlamli-kullanilmisti

Ermenistan emperyalizmin Güney Kafkasya’da kurduğu marazi, maşa ve mayın devlettir.
13 Ekim 2020 Salı 22:21

 585 yılında Çin İmparatoru, Göktürk Kağanı İşbaraya yazdığı mektupta, “Büyük Türk Kağanı” diye seslenmişti.

Türk adı, devletle eşanlamlı kullanılmıştı.

Orhun Anıtları’nda Türk milleti ifadesi tam 31 defa geçmişti.

Devlet, millet ve töre, bunun yanı sıra tehlikeler karşısında diri ve uyanık bir şuurun tavsiye ve talimatı bir bakıma bengü taşların özünü teşkil etmişti.

Hatta tefrikanın aşılması için töreye bağlılık adres gösterilmişti.Türk milletini hedef alan tehditlerin dozajında tarihin hiçbir döneminde azalma, eksilme veya hafifleme olmadı, yaşanmadı.

Bugün maruz kaldığımız sorunların tarihi mazisi olduğuna yönelik herhangi bir kuşkumuz yoktur. 

Bu nedenle Türklük her devirde, her coğrafyada tetikte ve teyakkuzdadır.

Biliyoruz ki, yurt tuttuğumuz bu topraklar üzerinde tereddüt edenin sözünü keserler, tedirginlik içinde kıvrananların özünü kemirirler.

Türkiye’nin meşgul olduğu, kararlı mücadeleyle üstesinden gelmek için uğraştığı hiçbir sorun birbirinden bağımsız ve bağlantısız değildir.

Ecdadımız ne demişse, neyi tembihlemişse, hangi zorluklarla muhatap kalmışsa, bugünlerde de aynılarını yaşıyor ve yüzleşiyoruz.

Gelişmeleri tarih imbiğinde damıtıp akıl süzgecinden geçirdikten sonra Türk milletinin karşısındaki çetin ve çetrefilli meselelerin geçmişe dayanan bir hesabı olduğunu alenen görmek mümkündür.

Akdeniz’deki gergin atmosfere bakınız, göreceğiniz budur.

Dağlık Karabağ sorununa odaklanınız, teşhisiniz bu olacaktır.

Ermenistan emperyalizmin Güney Kafkasya’da kurduğu marazi, maşa ve mayın devlettir.

Tıpkı Yunanistan’ın hedeflediği gibi, Ermenistan’ın Anadolu topraklarına yayılma ve bu kapsamda büyüme arzusu söz konusudur.

Bu çerçevede altı çizilmesi gereken gerçek şudur: Büyümek için büyümek sadece ve sadece kanser hücresinin bir özelliğidir.

Ermenistan kanserlidir, kemoterapisi Türk ve Türkiye düşmanlığıyla yapılmaktadır.

Geçen haftaki grup konuşmamda demiştim ki:

“Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının ateşkes, diyalog, müzakere, diplomasi gibi kandırmacalar yoluyla çözüm teklifleri şu aşamada tuzaktır, tertiptir, yenilgiye onaydır.”

Saldırgan ülke Ermenistan’dır.

Masumları öldüren ülke Ermenistan’dır.

İşgalci ülke Ermenistan’dır.

Hak ve hukuk tanımayan ülke de Ermenistan’dır.

Geçen hafta ne demişsem aynı noktadayım.

İki ülke arasında ateşkes çağrıları, diyalog arayışları, masa kurma önerileri, yanlı ve tarafgir arabulucuların baskıları Dağlık Karabağ davasını karalamaktan ve kilitlemekten başka manaya gelmemektedir.

Neyin ateşkesi, neyin görüşmesi, konu vatan konusudur, konu bağımsızlık onurudur.

Terörist devlet Ermenistan Dağlık Karabağ’dan çekilmeden, işgal ettiği toprakları hak sahibi Azerbaycan’a teslim etmeden silahları indirmek, ateşi dindirmek, masalarda çözüm aramak cinayetlerin, rezaletlerin ve zulmetin meşrulaşması demektir.

Dağlık Karabağ Türk’tür, Azerbaycan Türklüğü’nün öz yurdudur; Paşinyan’ın Ermenistan’a aittir demesi ise yalnızca zorba ve züğürt tesellisidir.

27 Eylül’de tek yanlı ateşi açan Ermenistan’dır.

Buna karşılık Azerbaycan kendi topraklarını kahramanca müdafaa etmiş, işgal altındaki yerleşim yerlerinin yüzde 25’ini kurtarmıştır.

Ermenilerin 26 yıllık savunma hatları kırılmıştır.

Zulüm yanlarına kalmamış, yarına da bırakılmamıştır.

Zoru gören Ermenistan sivilleri vurarak insanlık suçu işlemiştir.

Ne var ki, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları savunucuları dillerini yutmuşlar, utanmadan, sıkılmadan üç maymunu oynamışlardır.

Cephede başarı sağlanmadan, işgal altındaki Türk toprakları özgürleşmeden ateşkes olsun demek hiçbir şart altında geçerli olamayacak, Türklüğün vicdanında kabul görmeyecektir.

Çünkü geçmişteki tecrübelerle sabittir ki, yine sonuçsuz görüşme turlarından, paket ve perakende taleplerden oluşan uzun ve yorucu yıllar başlamış olacaktır.

Dağlık Karabağ 30 yıllık bir sorundan ziyade, 1,5 asra dayanan, ta Türkmençay Antlaşması’na kadar uzanan bir sancıdır.

Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan’a bağlı muhtar bir vilayet olan Karabağ bölgesinin zaman içinde nüfusuyla oynanmış, Ermeniler lehine değişimler gözlemlenmiştir.

26 Aralık 1991’de Hankendi’nin işgaliyle şiddetlenen Ermeni saldırıları, 26 Şubat 1992’de Hocalı soykırımıyla zirveye taşınmıştır.

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Dağlık Karabağ hakkında 1993 yılında 4 karar almıştır.

822, 853, 874, 884 no’lu bu kararlarda Ermenistan tarafından işgal edilen bölgenin derhal boşaltılması ve göçmenlerin geri dönmesi kararlaştırılmıştır.

Ancak bu kararlara Ermeniler uymamış, herhangi bir yaptırımla da karşılaşmamışlardır.

Uluslararası hukukta işgalci güçlerin korunmasına dair hiçbir kural, hiçbir hüküm yoktur.

Bilhassa arabulucuların sürekli olarak Dağlık Karabağ meselesinde askeri çözümün mümkün olmadığını ifade etmeleri anlaşılabilir ve açıklanabilir hiçbir kalıba sığmamaktadır.

Maksat bellidir, ortadadır.

Azerbaycan’ın edilgen ve pasif bir şekilde tutularak çözümsüzlüğe boyun eğmesi zorlanmakta, bununla ilgili kulis ve lobi faaliyeti yürütülmektedir.

Ermenilerin diplomasiyle, diyalogla, görüşme ve temas trafiğiyle Dağlık Karabağ’ın bütününden çekilmeleri sadece boş bir hayaldir.

O halde, zor oyunu bozacak, güç kullanarak vatan toprakları alınacaktır.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in, çatışma alanının Ermenistan sınırları içinde olmadığını itiraf etmesi bir nevi işgalin reddidir.

Buna rağmen çatışmaların 12’inci gününde, yani 9 Ekim 2020 tarihinde, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova’da Rusya’nın sözde hakemliğiyle bir araya gelmişlerdir.

Türkiye’nin müdahil olması engellenmiştir.

Ermenistan sevdalısı Fransa, ABD, krizin sürmesini planlayan Rusya arabulucu olarak öne çıkmışlardır.

Kuzu canavara teslim edilmiştir.

Elbette Azerbaycan’ın evet diyeceği siyasi ve stratejik adımlar desteklenmelidir.

Buna diyeceğim bir şey yoktur.

Ancak Moskova’da kurulan masada çözümsüzlük hali somutlaşmıştır.

11 saat süren müzakerelerin hitamında, 10 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 12’den itibaren geçerli olmak üzere, Dağlık Karabağ’daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören 72 saatlik bir ateşkes kararı üzerinde mutabakata varılmıştır.

Bize göre bu bir tavizdir.

Nitekim pamuk ipliğine bağlı ateşkesi ihlal eden beklendiği gibi Ermenistan olmuştur.

Üstelik terör devleti Ermenistan uzun menzilli füzelerle Gence başta olmak üzere sivil yerleşim alanlarına saldırmıştır.

Bu kanlı saldırılarda 9 soydaşımız şehit düşmüş, çok sayıda soydaşımız yaralanmıştır.

Katille pazarlık kurşun olarak, bomba olarak, kalleşlik olarak fatura edilmiştir.

Azerbaycan’ın ateşkes kararına uyulduğunu, aktif savaş faaliyetleri yürütülmediğini üstüne basa basa açıklaması Ermenistan’ı cesaretlendirmektedir.

 

Çare yoktur, çözüm kalmamıştır, Dağlık Karabağ masada değil, sahada terör devleti Ermenistan’ın kafasına vura vura alınmalıdır.

Kaldı ki masada işgalden vazgeçmeye hazır bir Ermenistan’dan bahsetmek de  imkânsızdır.

Rusya Dışişleri Bakanı, bir ara yaptığı açıklamada, işgal altındaki 7 reyondan 5’inin Azerbaycan’a geri verilmesi, Laçin ve Şuşa koridoruna Rus Barış Gücü’nün konuşlanmasını teklif etmişti.

2007 yılında hazırlanan ve Dağlık Karabağ müzakerelerinin temelini oluşturan Madrid Kriterleri de Rusya’nın isteği doğrultusunda şekillenmişti.

Bu kapsamda belirlenen 7 aşamalı yol haritasında ilk adım olarak Ermenistan’ın 5 reyondan çekilmesi projelendirilmişti.

Buna göre Laçin ve Kelbecer dışındaki reyonların Azerbaycan’a iadesi gündeme alınmıştı.

Bu iki reyon Ermenistan ile işgal edilmiş Dağlık Karabağ arasındaki kara ulaşım bağlantılarını sağlayan stratejik yerlerdir.

Lâçin ve Kelbecer şayet Azerbaycan’da olursa, Ermenistan’dan Dağlık Karabağ’a intikal edecek askeri ve lojistik destek kesilecektir.

Rusya’nın Minsk Grubu’nun diğer üyelerine de kabul ettirmeye çalıştığı muhtemel karanlık senaryo bize göre şudur:

5 reyonun Azerbaycan’a verilerek sorunun hafiflemesi, ama Laçin ve Kelbecer’in Ermenistan’da kalmasını temin ederek de sorunun kronikleşerek sürmesidir.

Uzun lafın kısası diyeceğim şudur:

Dağlık Karabağ kahramanlık ve silah zoruyla Azerbaycan’a geçmelidir.

Ateşkes ve diplomatik görüşmeler bundan sonra ele alınmalıdır.

Bugün Bakü’yü, Gence’yi bile tehdit noktasına gelen Ermenistan, bu çatışma sürecinden güçlenerek çıkarsa gelecek Azerbaycan Türklüğü için çok ağır sonuçlara yol açacaktır.

Ve elbette Türkiye de bunun sarsıcı gelişmelerine katlanmak durumunda kalacaktır.

Ermenistan işgal ettiği her yerden önşartsız çekilmelidir.

Bakü’yü hedef yapanlar, Erivan’ın da bir gece ansızın bedel ödeyeceğini ne akıllarından ne de kâbus dolu anılarından çıkarmamaları hayatları ve güvenlikleri açısından en makul davranıştır.

Bizden söylemesi; Türk milleti bilendir, beklenendir, özlenendir, sevilendir, adaletin nişanesidir, dahası zulmün yuvasını dağıtacak devasa kuvvettir.


MHP GENEL BAŞKANI

DEVLET BAHÇELİ


MANAS HABER

Haberin etiketleri:

DEVLET, BAHÇELİ


Haber okunma sayısı: 430

Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


ÜLKE GÜNDEMİ

YILDIRAY ÇİÇEK : Şemsiyeden fitne yaratmaya kadar düştüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan nezaket örneği göstererek MHP Lideri Devlet Bahçeli ile evden çıkarken şemsiyeyi

LEYLA DÜZEL : ÜLKÜCÜ, PAZAR TEZGAHINDA ALINIP SATILAN BİR MAL DEĞİLDİR.

Ülkücü her yeme atlamaz... ülkücü sazan değildir...

ERTUĞRUL SUBAŞI : HAREKETE YENİ KAVRAMLAR GETİRİLEMEZ!

Her yerinden kalkan Harekete yol belirleyemez!

ERTUĞRUL SUBAŞI : HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’I ANLAMAK

Tek çıkar yol Türk Milliyetçiliğidir ifadesinin sahibi, Yusuf Akçura’ya rahmet olsun.

ÇOK OKUNANLAR

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL